Crisiscommunicatie

Elke kerkbeheerder kan te maken krijgen met een noodsituatie waarover direct verschillende mensen en instanties moeten worden geïnformeerd. Denk aan brand, inbraak of een (dreigende) aanslag. Hoe groter de schaal van de ramp, hoe belangrijker het is om de communicatie in goede banen te leiden. Uiteraard is niet te voorspellen wanneer een noodsituatie zich zal voordoen. Toch kunt u in een ‘protocol voor crisiscommunicatie’ een aantal zaken vastleggen die u wél van tevoren kunt bedenken.

Crisiscommunicatie is ook van toepassing op dringende situaties die zich geleidelijk aan aandienen, zoals een interne fraudezaak die aan het licht komt of een bestuurscrisis.

Crisiscommunicatie draait om informatie. Ook al is het verleidelijk om aan uw reputatie te denken en negatieve berichten uit de publiciteit te houden, bij crisiscommunicatie dient heldere en betrouwbare informatie voorop te staan. Zeker als u te maken heeft met slachtoffers of gedupeerden. Maak eerst zo snel mogelijk aan alle betrokkenen duidelijk wat er precies aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Pas achteraf werkt u aan het herstellen van het vertrouwen in uw organisatie.

Neem het protocol voor crisiscommunicatie op in uw Integraal Plan Veiligheidszorg

 

Laatste check van deze pagina: 10 oktober 2023