Marketing

Marketing zet u in om uw product aan de man te brengen. Gaat het om uw kerkgebouw als verhuurbare ruimte of om uw concertprogramma, dan werft u klanten of publiek. Gaat het om uw organisatie als geheel, dan werft u leden of donateurs.

Marketing mix

Marketing draait om het vinden van de juiste balans tussen vraag en aanbod; de juiste mix van verschillende elementen.

Elementen P-model

  • Product: de goederen of diensten die u aanbiedt; inclusief kwantiteit, kwaliteit, service, garanties.
  • Prijs: wilt u aan het product verdienen? Wat is het prijsniveau in vergelijking met andere aanbieders? Wat straalt het prijsniveau uit?
  • Placement’: op welke plekken is uw product verkrijgbaar? Denk aan: fysieke winkel, VVV, online…. Hoe komt het daar terecht (distributie)?
  • Promotie: hoe brengt u uw product onder de aandacht? Denk aan: sociale media, huis-aan-huis, advertenties, flyers
  • Personeel: heeft uw organisatie de juiste deskundigheid in huis om alles goed te laten verlopen?

Elementen C-model

  • Customer solution: waar hebben de bezoekers van uw kerkgebouw of de plaatselijke gemeenschap behoefte aan? Welk maatschappelijk vraagstuk kunt u helpen oplossen? Welke waarden kunt u helpen invullen? Denk aan: voedselbank, examenlocatie, stembureau, kunstpodium.
  • Convenience: hoe kunt u het uw klanten zo makkelijk mogelijk maken? Denk aan: extra service, keuzeopties, maatwerk.
  • Costs: welke moeite moet de klant doen om het product te werven? Denk aan: openingstijden, parkeertarieven
  • Communication: ga met uw potentiële klanten in gesprek; maak het hen makkelijk u te te bereiken

Tips

 

Laatste check van deze pagina: 15 augustus 2022