Informeren

Om kennis goed over te dragen of uit te wisselen, maakt u het uw publiek zo makkelijk mogelijk:

 • Biedt de informatie helder en overzichtelijk aan. Gebruik een logische volgorde en een duidelijke structuur.
 • Plaats belangrijke informatie zó, dat het niet makkelijk over het hoofd wordt gezien.
 • Zorg voor correcte, actuele en volledige informatie. Check namen, data en getallen.
 • Vermeld de auteur, de datum en de context van uw bericht of presentatie.
 • Gebruik de oorspronkelijke bron. Vermeld de bron.
 • Sluit aan op de behoefte van uw publiek wat betreft schrijfstijl, moeilijkheidsgraad en hoeveelheid informatie. Vermijd vaag taalgebruik en ingewikkelde zinnen. Niet alles hoeft echter in ‘Jip en Janneke-taal’; neem uw publiek serieus.
 • Gebruik jargon alleen daar waar het van belang is. Leg centrale begrippen kort uit.
 • Afbeeldingen kunnen helpen een tekst toegankelijker te maken. Gebruik ze om de inhoud te verhelderen of te onderstrepen.
 • Zorg ervoor dat uw presentatie ruim binnen de gestelde tijdslimiet valt.
 • Humor mag, maar wees er zeker van dat de grap aansluit op uw publiek, en niet tot misverstanden leidt.
 • Hang informatieborden en wegwijzers duidelijk zichtbaar op. Gebruik algemeen bekende pictogrammen.
 • Is de informatie toegankelijk voor laaggeletterden en voor mensen met fysieke beperkingen, zoals slechtzienden en slechthorenden?
Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021