Communicatiebeleid

Veel communicatiehandboeken adviseren om een communicatieplan op te stellen: een plan waarin u vastlegt hoe uw interne en externe communicatie moet bijdragen aan het behalen van uw organisatiedoelen. Het risico van een apart plan is echter dat het een eigen leven gaat leiden naast de inhoudelijke plannen.

Het is beter communicatie te integreren in de hele beleidscyclus: missie/visie, strategisch beleidsplan, jaarplan en jaarverslag. Op elk niveau schent u stelselmatig en expliciet aandacht aan het communicatieaspect met behulp van een communicatiechecklist. De checklist bevat standaardvragen als:

  • Wat willen we met onze communicatie bereiken
  • Wat zijn onze doelgroepen
  • Wat is onze boodschap
  • Hoe brengen we de boodschap over
  • Hoe organiseren we het

Met een geïntegreerde aanpak zorgt u ervoor dat uw zakelijke communicatie een herkenbare eenheid vormt, en bijdraagt aan uw organisatiedoelen.

Een strak communicatieplan is geen garantie voor succes. Zorg dat er genoeg ruimte is om te kunnen meebewegen met veranderingen die zich tussentijds voordoen, om onvoorziene kansen te kunnen grijpen, en om voortschrijdend inzicht te kunnen verwerken.

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021