Collectiehulpverleningsplan

Kerkgebouwen hebben met hun gewelven, muurschilderingen en kerkbanken een museaal interieur. Soms ook met een schat aan prachtige, waardevolle objecten. Als eigenaar/beheerder dient u zorg te dragen voor een goed beheer ervan. Waar het beschermd religieus erfgoed betreft, bent u dit zelfs wettelijk verplicht via de Erfgoedwet.

In het Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV) legt u vast welke maatregelen u treft om de veiligheid van waardevolle voorwerpen te waarborgen. Heeft u veel bijzondere objecten in huis, of roerend religieus erfgoed met een beschermde status, dan kunt u hiervoor een speciaal Collectiehulpverleningsplan (CHV) opstellen, als onderdeel van uw IPV.

Registreren van uw roerend religieus erfgoed

Een goede inventarisatie van uw roerend religieus erfgoed is de basis voor veiligheidzorg. U kunt uw inventarisatie onderbrengen in Kerkcollectie Digitaal van Museum Catharijneconvent (MCC). Het MCC beheert tevens de nationale database voor beschermd religieus erfgoed.

Tips en tools

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021