Begrippenlijst

Kennisbank VBMKNieuw gebruik van kerkgebouwen:

Multifunctioneel gebruik, herbestemming of transformatie van een kerkgebouw…. Wat bedoelen we precies met deze begrippen?

Medegebruik of nevengebruik: het kerkgebouw wordt niet alleen door de eigen kerkgemeenschap gebruikt, maar ook door een of meer andere religieuze groeperingen.

Nevenbestemming: het kerkgebouw wordt hoofdzakelijk voor religieuze functies gebruikt. Daarnaast vinden andere activiteiten plaats die daarbij passen, zoals concerten of tentoonstellingen.

Multifunctioneel gebruik of meervoudig gebruik: het kerkgebouw heeft nog wel een religieuze functie, maar naast kerkdiensten vinden er vooral andere activiteiten plaats.

Herbestemming of transformatie: het kerkgebouw heeft geen religieuze functie meer, al blijven kerkdiensten soms nog mogelijk. De kerk krijgt een nieuwe functie, bijvoorbeeld in de vorm van een restaurant, bibliotheek, appartement of kantoor.

Transitieperiode: de periode dat het kerkgebouw leeg staat en nog geen nieuwe bestemming heeft gekregen. In de tussentijd kunnen er wel verschillende activiteiten worden gehouden.

Exploitatiestichting of beheersstichting: een stichting die verantwoordelijk is voor het zakelijke beheer van uw kerkgebouw.

 

Laatste check van deze pagina: 20 september 2020