Bedrijfsnoodplan

Wat is een bedrijfsnoodplan?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de mensen in uw organisatie. Alle organisaties waar arbeid wordt verricht, dus ook stichtingen en verenigingen, moeten aan de eisen van de Arbowet voldoen. Als kerkbeheerder heeft u niet alleen te maken met uw werknemers en vrijwilligers, maar ook met de bezoekers van uw kerkgebouw. Hoe houdt u iedereen veilig in geval van een calamiteit?

Alle maatregelen voor de veiligheid van uw mensen legt u vast in een bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is onderdeel van uw Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV).

Hulpmiddelen bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Wat neemt u op in uw bedrijfsnoodplan?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Heeft u ‘personeel’, dat wil zeggen: medewerkers waarover u gezag voert, inclusief vrijwilligers en stagiaires? Dan bent u verplicht te inventariseren welke risico’s zij mogelijk lopen.

Preventiemedewerker

Elke organisatie moet een preventiemedewerker aanwijzen. Hij/zij helpt calamiteiten voorkomen. In een kleine organisatie kan u uzelf aanwijzen.

Bedrijfshulpverlening

Elke organisatie moet maatregelen treffen voor bedrijfshulpverlening. Hoe u dat doet, mag u zelf bepalen. U noteert het in een bedrijfshulpverleningsplan. Het is gebruikelijk een bedrijfshulpverlener aan te wijzen. Hij/zij helpt noodsituaties op te lossen en de schade te verkleinen. De hulpverlener dient voldoende training te hebben gehad, en over voldoende uitrusting te kunnen beschikken.

Ontruiming

Heeft u een brandmeldinstallatie in uw kerk, dan is een ontruimingsplan verplicht.

Maatregelen en tips

Corona

Het risico op besmetting met het corona-virus heeft een ingrijpende invloed op het openbare leven. De ontwikkelingen gaan snel. Enerzijds zijn er strakke regels om de gezondheid van uw medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te beschermen, anderzijds komen er steeds meer praktische en creatieve oplossingen.

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021