13 okt 2020 | Behoud je kerkgebouw

Cursus Behoud je kerkgebouw

Programma

Vrijdag 2 oktober 2020
10.00 – 11.30 uur
Online via Zoom

Dinsdag 6 oktober 2020
10.00 – 11. 30 uur
Online via Zoom

Dinsdag 13 oktober 2020
09.00 – 16.30 uur
Geertruidskerk
Kerkstraat 1
4931 AR Geertruidenberg

Dinsdag 1 december 2020
13.00 – 17.00 uur
Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Kosten: 75 euro, exclusief 21% btw (inclusief lunch op de locaties)

Zie ook: gratis introductie-webinar op 4 juni 2020

Nederland is rijk aan religieus erfgoed en kent een grote variëteit aan gebouwen. Van kleine dorpskerken, grote stadskerken en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om deze gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar nieuw gebruik, naast het gebruik voor de eredienst.

Doel van de cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van (monumentale) kerkgebouwen te inspireren en handvatten te geven voor meervoudig gebruik van uw kerkgebouw. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te houden, toegepast op uw eigen lokale situatie.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft en overweegt de kerk multifunctioneel in te zetten.

Onderwerpen

  • Missie en visie van uw kerk: het merk van uw kerk
  • De gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw zelf
  • Waar is vraag naar: wat wil de omgeving van de kerk
  • Financiën en organisatie: wat is wenselijk, mogelijk en noodzakelijk
  • Welk aanbod kunt u bieden: wat zijn de mogelijkheden voor meervoudig gebruik

Meer informatie en aanmelden

Organisatie: VBMK, ErfgoedAcademie