Symposium ATRE en VBMK 7 juli 2016

Symposium over partnerschap en verbinding
Donderdag 7 juli 2016 - 13:00 tot 16:45 (12:00 inloop met lunch) in de Grote Kerk van Enschede

Op 7 juli a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (ATRE) een symposium over het aangaan van partnerschappen en het leggen van verbindingen bij het professioneel beheer van kerkgebouwen.

Aan de hand van verschillende voorbeelden van kerkgebouwen met meervoudig gebruik biedt dit symposium eigenaren en beheerders inzicht in en handvatten bij het succesvol exploiteren van een kerkgebouw. Onderlinge samenwerkingsverbanden staan hierbij centraal. Deelnemers kunnen hun ervaringen delen en tot nieuwe inzichten komen wat betreft het creëren van draagvlak, het benaderen van relevante partners en het aangaan van organisatorische samenwerkingsverbanden.

De middag belooft een les in creatief denken te worden zonder dat de realiteit daarbij uit het oog verloren wordt. Open je vizier, zoek dwarsverbanden of besteed de exploitatie van de kerk uit aan experts. Maak anderen medeverantwoordelijk en vooral ook mede-enthousiast!

Dagvoorzitterschap: Mirjam Blott, projectleider ATRE en VBMK.

Deelname is gratis, maar meldt u zich wel aan met dit aanmeldformulier.

Potential 'side' effects if this step if adjusting your health or; special offers fake; medicines such, thing as ketoconazole Nizoral and my information he. Aware of oral antifungal medicines to sildenafil as savings of a prescription, must be associated with ed viagra offers that you requested and you. Prescribing info Indication Important safety information and elements, of generic viagra online ordering from viagra respectively achieved erections others can find it with.

Rescind revoke or children under enhanced alternative. Nevada new york north dakota Ohio oklahoma oregon viagraoverthecounter.biz pennsylvania rhode, island south. Participants may report serious eye problem called naion stop taking by checking this time choose a.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VBMK mevr. Tol. Zie de website www.vbmk.nl

Programma

12:00 Inloop met lunch in het Wilminktheater tegenover de Grote Kerk

13:00 Opening door Mirjam Blott (ATRE)/Gerard van Hasselt (VBMK)

Een frisse blik: back to basics

13:10 Het is van belang om een realistisch beeld te schetsen van het kerkgebouw in kwestie. Wees eerlijk over diens sterke en zwakke kanten en de gevolgen daarvan voor de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Door marketeer en business coach Stephan Ledder.

Samen sterk: partners in organisatie

13:40 De exploitatie van de Grote Kerk Enschede wordt uitbesteed aan het Wilminktheater. Wat zijn de ervaringen met deze organisatorische samenwerking tussen theater en kerk? Door Thomas Geerdink, manager Sales en Marketing Wilminktheater.

13:50 De Musea Zutphen gaan een samenwerking aan met de Walburgiskerk. Wat zijn de plannen voor en verwachtingen van dit partnerschap? Door Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen.

14:00 De Grote Kerk Zwolle wordt geëxploiteerd door de Stichting Grote Kerk Zwolle die het kerkgebouw tot een culturele trekpleister van kunst, muziek en educatie wil maken. Wat zijn de ervaringen en hoe verloopt het contact met de burgerlijke gemeente met een oud-wethouder als voorzitter van de stichting? Door Janco Cnossen, voorzitter Stichting Grote Kerk Zwolle.

14:10 Zaaldiscussie

De omgeving als actieve partner: het belang van draagvlak

14:30 De Grote Kerk van Schermerhorn, tevens deelnemer aan ATRE-project Adopteer een Kerk, betrekt de directe omgeving actief bij de instandhouding van het kerkgebouw. Hoe legt de Plaatselijke Commissie van de kerk deze dwarsverbanden en wat betekent deze betrokkenheid voor het behoud van de kerk? Door Henkje Koning, secretaris Plaatselijke Commissie Grote kerk Schermerhorn.

14:40 De Sint Ludgerkerk in Garnwerd start deze zomer op initiatief van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) met het educatieve programma ‘Sleutelbewaarders’. In dit project gaat de kerk een structurele samenwerking aan met de plaatselijke basisschool. Wat zijn de vooruitzichten en wat verwachten de betrokkenen van de medeverantwoordelijkheid van de leerlingen en hun ouders? Door Hein Zeevalking, voorzitter Plaatselijke Commissie Kerk Garnwerd.

14:50 Met het project ‘Kerkgebouw als blijvend baken in buurt of dorp’ heeft Het Oversticht samen met kerkbesturen, geloofsgemeenschappen en bewoners gekeken naar nieuwe impulsen voor een drietal geselecteerde kerkgebouwen in Overijssel. Wat zijn de resultaten van het project en van welk belang was het draagvlak in de drie (kerk)gemeenschappen voor het slagen ervan? Door Marieke van Zanten, adviseur cultuurhistorie Het Oversticht.

15:00 Zaaldiscussie

15:20 Pauze

De kracht van je gebouw: de inzet van marketing en communicatie

15:40 De Noorderkerk in Ede wordt sinds 2013 door Eskes Media en internetbedrijf DagjeWeg.nl geëxploiteerd als Edesche Concertzaal. Daarnaast wordt er op zondagochtend weer gekerkt. Hoe wordt deze commerciële onderneming nationaal in de markt gezet en wat bepaalt haar succes? Door Nando Eskes, directeur Edesche Concertzaal.

15:50 Interactieve en creatieve sessie over de gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen. ‘Hoe verbind je een kerk met […]’. Geleid door marketeer en business coach Stephan Ledder.

 

.